تبلیغات
اداره آموزش دانشگاه آزاد اسلامی واحد فسا

.
 

به نام خدا

برنامه نیمسال تابستان 1389-1390 رشته زراعت واصلاح نباتات

آشنایی با کامپیوتر (2 واحد) ظرفیت 5 نفر استاد مهندس دانشمندی برنامه کلاسی چهارشنبه 45/7 تا 12  امتحان 15/6/90

برنامه نیمسال تابستان 1389-1390 رشته کاردانی امور زراعی

کارآموزی (2) ظرفیت 4 نفر دکتر مهاجری ورودی های 87و88

کارآموزی (2) ظرفیت 4 نفر دکتر مدندوست ورودی های 87و88

کارآموزی (2) ظرفیت 4 نفر مهندس رضایی ورودی های 87و88

ماشین های تهیه زمین وکاشت (1+1) ظرفیت 30 نفر- مهندس دانشمندی - سه شنبه 45/7 تا 45/12 و 45/13 تا 15  - تاریخ امتحان 13/6/90

مبانی برنامه ریزی کامپیوتر (2) ظرفیت 20 نفر -  مهندس دانشمندی - چهارشنبه 45/7 تا 12 امتحان 15/6/90

ژنتیک واصلاح نباتات (1+1) ظرفیت 15 نفر- دکتر دژم - سه شنبه 30/15 تا 45/18 و چهارشنبه 45/7 تا 11 - تاریخ امتحان 13/6/90

زراعت جبرانی (1+1) - ظرفیت 30 نفر- مهندس بازیار- پنج شنبه 45/7 تا 45/12 و 45/13 تا 15  امتحان 18/6/90

آمار ومقدمه ای بر طرح آزمایشهای کشاورزی -(3)- ظرفیت 10 نفر- دکتر مدندوست -چهارشنیه 45/13 تا 45/18  وپنج شنبه 45/13 تا 15/15- امتحان 15/6/90

 

 

 

 

 

 

 

برنامه دروس مهندسی تولیدات گیاهی تابستان 89-90

اصول اصلاح نباتات (1+2) ظرفیت 30 نفر دکتر دژم- سه شنبه  30/15  تا 45/18 و

چهارشنبه 45/7 تا 45/12 امتحان 13/6/90

فیزیولوژی گیاهان زراعی (2) ظرفیت 30 نفر- دکتر مهاجری پنج شنبه 45/7 تا 12 -  امتحان  14/6/90

آبیاری عمومی (1+2) ظرفیت 30 نفر- دکتر اوجی چهار شنبه  45/7  تا 45/12 و 30/15 تا 45/18 

 امتحان 17/6/90

طرح آزمایش های کشاورزی-  ظرفیت 20 نفر- دکتر مدندوست- چهار شنبه 45/13 تا 45/18  و پنج شنبه  45/13 تا 17  - امتحان 15/6/90

برنامه دروس مهندسی فضای سبز ترم تابستان   89-90

فقط ورودی 87

پروژه (4 واحد) ظرفیت 3 نفر  ----  دکتر دژم

پروژه (4 واحد) ظرفیت 3 نفر  ----  مهندس دانشمندی

کار آموزی (2 واحد) ظرفیت 6 نفر ------- دکتر اوجیادامه مطلب

نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 25 خرداد 1390 توسط آقای دکتر محمود دژم
تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است | طراحی : BestGrop  
قالب وبلاگ